Eriksören-Svartholmen

Eriksören-Svartholmen är Norrbottens läns äldsta naturreservat, skyddat redan 1944. Reservatet består av två mindre, skogsklädda öar.

Blommande strandögonträst

Strandögontröst. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Sture Westerberg.

Skogen på öarna Eriksören och Svartholmen är till stor del opåverkad och det är granskog som dominerar. Det finns även inslag av tallskog, framför allt på Eriksören.  

Stränderna är flacka och påverkas tydligt av landhöjningen och påverkan från is och vatten. Området saknar bebyggelse och besöks främst av folk med fritidsbåtar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att köra snöskoter på öarna. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1944

Storlek: 0,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000