Suorke

I det lilla naturreservatet Suorke finns en ovanligt frodig, grandominerad naturskog, omgiven av kalhyggen och karg tallhed.

Barrskog

Suorke. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den frodiga växtligheten, särskilt i mitten av reservatet, beror på att det finns gott om rörligt grundvatten under markytan. Inne bland granarna finns även björk, sälg och grova aspar som är värdefulla för både djur- och växtliv.  

Här finns en hel del döda granar och aspar kvar och på granlågor växer bland annat den ovanliga blacktickan. Att skogen är gammal och opåverkad syns även på all garn- och tagellav som hänger ner från träden. I den frodiga markgrönskan hittar man ovanliga arter som röd trolldruva, myskmåra, tibast och den högväxta ormbunken strutbräken.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1997

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000