Kåtamyrbäcken

Skogen i naturreservatet Kåtamyrbäcken är urskogsartad tallskog som är cirka 150 år gammal. Här och var finns äldre tallar som är uppåt 300 år gamla. Dessa gamlingar kallas överståndare, vilket betyder att de överlevde den skogsbrand som dödade resten av skogen.

Barrskog

Kåtamyrbäcken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det finns mängder med döda träd i reservatet, både liggande och stående. Död ved är viktiga inslag i en naturskog då den bland annat ger livsutrymme åt många insekter och svampar. Genom hela reservatet syns spår av skogsbränder, bland annat kolade stubbar och brandskador, så kallade brandljud, i levande tallar. I området söder om vägen är skogen äldre än i övriga området, cirka 200 år. Det är också här som de flesta brandljuden finns.  

Kullar, flyttblock och bäckar

Överallt i naturreservatet finns kullar och åsar med stora och små flyttblock. Genom området rinner förutom den större Kåtamyrbäcken, flera mindre bäckar. Runt bäckarna är skogen frodigare och här växer gran, björk och en del stora, gamla aspar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2009

Storlek: 2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat