Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Harrurliden

Gammal granskog med träd i alla åldrar. På marken ligger fallna, döda träd.

Granurskog på Harrurliden. Foto: Steve Daurer, Länsstyrelsen Norrbotten

Riktig urskog – finns det? En skog som saknar spår av avverkningar och annan slags exploatering, vars utveckling fått styras helt av naturens egna processer? I det brukade barrskogslandskapet är sådana miljöer ytterst sällsynta, men på Harrurliden i södra Arjeplogs kommun finns en granskog som orörd undgått det mänskliga samhällets påverkan.

Gammal granskog

Granskogen på de övre delarna av Harrurliden är mycket gammal. Den innehåller träd i alla åldersklasser, även döende träd och döda stående eller liggande träd. Skogen är luckig med ljusöppna gläntor varvat med grandungar i tätare partier. Ojämn och varierad. Dessa kvaliteter utmärker en så kallad urskog, en skog där markens beskaffenhet, väder och vind och skogens egna invånare bland träd, hackspettar, insekter, svampar och andra arter fått råda fritt utan påverkan från exempelvis skogsbruk.

Närbild på knottrig blåslav som växer på en trädstam.

Knottrig blåslav trivs på Harrurliden. Foto: Steve Daurer, Länsstyrelsen Norrbotten

Tiden har betydelse för skogens känsliga invånare

På Harrurliden finns en mycket rik mångfald av olika arter som finner sin hemvist i den gamla granskogen. Bland annat finns många slags svampar som växer på granved, till exempel lappticka, kristallticka och ostticka.

Andra krävande arter som förekommer väl spridda i området är garnlav, knottrig blåslav och gammelgransskål. Att så många känsliga arter finns just här, varav vissa med mycket specifika krav på sin livsmiljö, är ingen slump.

När skogen får utvecklas i sin egen takt skapas nämligen alla de viktiga substrat – livsmiljöer – som skogens mera sällsynta invånare behöver såsom grova, döda liggande stammar. Att skogen fått stå orörd i flera hundra år innebär också att arter som sprider sig långsamt, till exempel vissa ovanliga lavar, har en rimlig chans att hitta hit och etablera sig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2024

Storlek: 2,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Harrurliden ligger ca 7 km sydväst om Mellanström i södra Arjeplogs kommun. Reservatet kan nås via skogsbilväg norrifrån via Rålund, samt söderifrån och denna väg når ända fram till reservatets östra gräns. För att nå Harrurliden söderifrån tar man söderut i Mellanström (väg 609) och därefter västerut in på väg 613. Efter drygt 2,5 km tar man av norrut på en skogsbilväg, som når reservatet efter ca 4 km.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss