Torne-Furö

Naturreservatet Torne-Furö ligger i Skomakarfjärden och består av den större ön Torne-Furö och en liten holme, Vassika.

Skog vid en havsstrand

På Torne Furö finns härliga badstränder och en lättvandrad gammelskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen på Torne-Furö är mestadels gles och domineras av tallskog, förutom i sydväst där det är fuktigare och granen har övertaget. Gråal tillsammans med andra trädslag som exempelvis rönn, grönvide och glasbjörk bildar en lövbård som sträcker sig runt nästan hela öns stränder.  

I norr och väster är stränderna sandiga medan den södra samt östra sidan domineras av blockstränder. Torne-Furös västra udde bildar en halvö och här finns öns artrikaste område i form av en frodig och snårig ängslövskog som i de centrala delarna hyser en ängsartad flora.

Vegetationen på den närliggande holmen Vassika består av lövbuskmark.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisade platser
  • plocka bär och matsvamp

Det är inte tillåtet att köra snöskoter eller att skada växt- och djurliv i området. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Haparanda

Bildat år: 1980

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000