Hálka-Mårsom

Bilden visar mindre sjöar och tjärnar insprängda
bland urskogsartad gles tallskog på hällmark. I bakgrunden skymtar älven och
blånande bergstoppar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Hálka-Mårsom finns många mindre sjöar och tjärnar insprängda bland hällarna. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

För att ta sig hela vägen fram till Hálka-Mårsoms naturreservat får besökaren vandra en bit från närmsta väg. Det finns en stig att följa för att hitta rätt. Väl inne i reservatet möts man av urskogsartad tallskog på de vidsträckta block- och hällmarkerna. I den norra delen sträcker sig sjön Gállok, som nedströms övergår till sjön Mårsomjaure.

Vresiga och vridna

I Hálka-Mårsom finns gott om gammeltallar med vresiga och vridna former och platta kronor. Att tallarna ser ut på det här sättet betyder att de är riktigt gamla, upp till 500 år. Tallskogarna ligger otillgängligt till på mager och blockrik mark, har vuxit långsamt och är därför ofta korta och krokiga. De har därför vid äldre tiders plockhuggning lämnats kvar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2024

Storlek: 6,66 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 40 km NO om Arjeplog. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet är från väg 629 i närheten av Gitton. Det finns ingen väg som löper hela vägen fram till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss