Talvirova

Naturreservatet sträcker ut sig runt bäcken Kautujärvenoja och innehåller sumpskogar, myrmark och barrskogar med gott om gamla aspar.

Bäck omgiven av skog

Talvirova. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Växtligheten runt bäcken är frodig. Det beror på att vattendraget årligen översvämmar de omgivande markerna. Här finns en stor mångfald av växter och djur som är beroende av fuktig naturskog, bland annat flera hotade arter.  

Närmast bäcken är marken i den gamla granskogen täckt av höga örter, framför allt den ståtliga ormbunken strutbräken. Här finns också mycket grova aspar med en diameter på 70 centimeter. I norra delen finns nästan rena aspskogar. Bäckmiljöer av den här typen är mycket ovanliga i Gällivare kommun.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2005

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat