Linkkarova

I Linkkarova hittar du en lavrik tallhed på sandmark. Vid isavsmältningen bildade det framforsande smältvattnet ett stort sanddelta vid högsta kustlinjen. Vinden skapade sedan flygsandsdyner av sanden.

Gles barrskog på sandig hedmark

Linkkarova. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det är på dessa flygsanddyner vi idag har en vacker tallhed. Brandljud, skador av brand i tallarna, vittnar om att många skogsbränder har löpt fram genom området. Det finns en sparsamt representerad generation tallar i 200-250 års ålder, men huvuddelen av beståndet är inte mer än dryga 100 år. Det finns också stora öppna ytor utan träd och plantor.

Centralt i reservatet finns två mindre sänkor som skiljer sig från omgivningen genom att de är fuktigare. Där växer blåbär, odon, skvattram, dvärgbjörk och hjortron med vitmossor i botten.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 1997, reviderad 2009

Storlek: 0,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000