Jerttalompolo

Ordet lompolo betyder ett grunt sel eller en utvidgning i en bäck. Genom Jerttalompolo rinner bäcken Jerttajoki, som bara efter några hundra meter flödar in i Linaälv. 

Barrskog vid en sjö

Jerttalompolo. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I bäcken vandrar öring, sik, abborre och gädda. Ibland ses uttern fiska i strömmen. På myrarna slogs det fram till mitten av 1900-talet starrhö som vinterfoder åt kor och hästar. Växligheten är frodig längs bäcken. Den giftiga tibastbusken blommar rikligt på våren med sina rosa blommor på bar kvist. Här växer också röda vinbär och kanelros. Kring sjön finns ett vackert åslandskap, nu bevuxet av en öppen tallhed.  

Sjöns stora attraktion är de häckande salskrakarna. De bor i uppsatta holkar längs stränderna och på holmen i sjöns mitt. Ta det varligt nära stranden om du vill se dem, de är mycket skygga och blir lätt störda. Många knipor häckar också i holkarna. Bläsänder och gräsänder bygger reden på marken. Sångsvan och svarthakedopping syns ibland i sjön liksom smalnäbbad simsnäppa på flyttning. I videt sjunger sävsångaren på försommaren. Ute i vattnet blommar den rosa vattenpilörten tillsammans med gul näckros.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp

Tänk på att det i Jerttalompolo inte är tillåtet att:

  • köra snöskoter
  • elda
  • jaga fågel eller nät fiska under vissa tider på året.

Föreskrifterna är till för att skydda det känsliga fågellivet kring sjön. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 1980, reviderad 2009

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000