Hippatj

Hippatj är ett stort och omväxlande område. Berget Stor-Hippatj har klippiga sluttningar med lövrik tallskog och runt myrarna växer frodig sumpskog med ormbunkar och strutbräken.

Gammelgranskog

Hippatj. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I öster reser sig det lilla berget Stor-Hippatj upp över sumpmarkerna. I dess branta och steniga sluttningar växer lövrika tallskogar som vuxit upp efter en skogsbrand under andra halvan av 1800-talet. Flera av de tallar som överlevde har spår i stammen av branden.

Den nordöstra och den södra delen av reservatet består av myrar med höga naturvärden. På myrmarken växer lövrika och sumpiga granskogar. Längs små bäckar växer ormbunkar, bland annat den storväxta strutbräken med sina meterlånga blad.

Det vanligaste lövträdet är björk och många av dem är grova. I några partier är det grova aspar och gamla sälgar som dominerar bland lövträden. På sälg förekommer den ovanliga och vackert gröna lunglaven och den parfymerade vedsvampen doftticka. Man känner ofta doften som ett stråk i luften långt innan man hittar den krämvita svampen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2010, utökat 2017

Storlek: 7,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat