Ätnarova

I Ätnarova finns en grov tallurskog som har många spår efter äldre samiskt liv, bland annat barktäkter. 

Tallkronor mot blå himmel

Tallskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ätnarova är ett litet naturreservat som ligger på den östra sluttningen av berget Ätnarova. Inne i tallskogen finns mindre områden med gran- och björkskog. Den norra delen av naturreservatet är starkt kuperad, med flera mäktiga moränåsliknande bildningar.  

Den södra delen är flack moränmark med glesvuxen tallskog och hällmarkstallskog. Tvärs igenom reservatet går ett brett myrstråk, som smalnar av till en bäck i öster.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att köra snöskoter i området. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 1971, reviderad 2009

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat