Fattenborg

Tallskog och i bakgrunden en rullstolsanpassad spång.

Spången genom skogen i Fattenborg. Foto: Jeanette Aro/Länsstyrelsen Norrbotten

Fattenborg är ett kommunalt naturreservat, som Kalix kommun har bildat till skydd för de unika fornlämningar som finns i området.

I reservatet finns ett stort antal gravar och stensättningar, boplatsvallar och fångstsystem från den äldre bronsåldern. I området finns en timrad renhage som används av Kalix sameby vintertid.

Naturen i reservatet består till större delen av hedartade tallskogar omgivna av myrar. På myrmarkerna kan du spana efter vitmossor, rosling, tranbär, skvattram och andra för fattigkärr typiska arter. Det som tidigare var havsvikar och strandlinje syns tydligt i området.

Information och eldstad

Det finns en naturstig med informationsskyltar i området. Den går längs en rullstolsanpassad spång, som leder till en tjärn. Vid tjärnen finns ett vindskydd med en eldstad.

I Fattenborg finns en informationsbyggnad med utställning. Information om öppettider fås via Kalix kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • plocka bär och matsvamp
 • köra snöskoter på väl frusen snötäckt mark
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att göra upp eld annat än på anvisade platser. Det är inte heller tillåtet att skada de många fornlämningarna eller djur- och växtlivet. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2005

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Kalix kommun

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Fattenborg ligger mellan Morjärv och Töre. Från väg 356 mellan Morjärv och Niemisel svänger du av söderut på en mindre väg efter cirka 6 kilometer. På den vägen kör du cirka 5 kilometer till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss