Södra Blåkölen

Skogen i Södra Blåkölen har växt upp efter en skogsbrand. Det mesta av skogen är urskogsartad och det är täta, självgallrande granskogar som dominerar. 

Gammal barrskog

Södra Blåkölen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Lövträd som asp, björk och sälg är vanliga inslag i granskogarna och det finns gott om döda lövträd som ligger som ett plockepinn på marken. Frodiga bäckområden med tolta och ormbunkar finns här och var i sluttningen. Grova gamla aspar är vanliga i området. Genom hela området finns spår av äldre bränder. I området finns inga spår av sentida skogsbruk.  

Nära toppen av berget ökar inslaget av tall och här finns gott om gamla tallöverståndare. I denna del av naturreservatet är andelen död ved lägre och den utgörs främst av gran och lövträd.

Södra Blåkölen ligger endast ett stenkast från det stora naturreservatet Blåkölen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 1,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat