Norr-Björkberget

Reservatet består till stor del av berget Norr-Björkbergets sluttningar och den lilla Krokträsktjärnen. Runt tjärnen ligger våtmark som tidigare har använts som slåttermark. Resterna av en gammal slåtterlada står kvar nära sjön.

Vy över sjö med gammal lada vid stranden och barrskogsklätt berg i bakgrundne

Norr-Björkberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen i reservatet har brunnit flera gånger, senast för ungefär 120 år sedan. I bergssluttningen i norr växer en urskogsartad barrblandskog med ett stort inslag av lövträd som vuxit upp efter att det brunnit. I väster finns yngre bestånd med fina naturvärden i form av bland annat gamla tallar som står kvar med brandskador, så kallade brandljud, i stammen. Längre söderut finns skog med jämnåriga tallar i 100-års åldern som har vuxit upp tätt tillsammans efter att det brunnit. De har börjat konkurrera med varandra om utrymmet, vilket ger gott om död ved.  

Andra partier har fuktigare skog med gamla granar som det växer garnlav i. Här och var står grova aspar och gamla sälgar med den vackert gröna lunglaven växande på stammen. Det finns gott om liggande granved som är populär bland många ovanliga vedsvampar som till exempel rosenticka och gammelgranskål.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2010

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvalatre: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat