Granbergsbranten

Granbergsbranten utgörs av Granbergets nord- och nordostsluttning. Här finns både barr- och lövträd i en härlig blandning, till glädje för många sällsynta arter. 

Gammelskog med vedsvampar

Granbergsbranten. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen har vuxit upp efter en skogsbrand som ägde rum för cirka 120-130 år sedan. Spår efter branden finns i hela området i form av kolad ved och enstaka träd med brandsår, så kallade brandljud.

Längre ned i sluttningen är miljön frodigare och produktivare där markvegetationen övergår från att domineras av blåbärsris till att bestå av lågörter och en del orkidéer. Mindre kallkällor insprängda i området medför även ett mindre inslag av högörter, såsom midsommarblomster.

Lövträden i området utgörs av såväl äldre asp som björk och sälg. Flera rödlistade arter knutna till denna typ av träd förekommer i området, bland annat kan man hitta den väldoftande dofttickan på sälg och liten aspgelélav på asp.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat