Gjutberget

Naturreservatet Gjutberget ligger i norra delen av Petbergets höjdrygg och består av det skogklädda Gjutberget som nedåt övergår till den stora Starrmyran.

Illustration av tretåig hackspett

Tretåig hackspett. Illustration: Jonas Lundin

Skogen innehåller en blandning av tall, gran, björk och gott om grova aspar. Rikedomen på gammelaspar gör området till ett paradis för hackspettar och andra hålbyggare. Här har man chans att se Norrbottens alla hackspettarter, även gråspett. Området är även känt bland fågelskådare som rika ugglemarker.

Det övriga området i reservatet utgörs av Starrmyran, omgiven av något yngre skog på 130 år. Starrmyran är en viktig jaktmyr för bland annat lappuggla. På myren finns också en del sällsynta växter, exempelvis älvstarr, trindstarr och kärrängsull.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • skåda fågel
  • plocka bär och matsvamp
  • jaga älg i enlighet med gällande lagstiftning

Till skydd för det rika fågellivet i Gjutberget är det inte tillåtet att tälta, göra upp eld, köra snöskoter eller jaga annat än älg.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 1984

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000