Björnbergsbranten

Ett varierat område, med tallskogar som har blivit formade efter skogsbränder för mer än 100 år sen. Skogen växlar mellan att vara öppna hedar med frodiga tallar eller riktigt täta tallbestånd.

Barrskog

Björnbergsbranten. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det är den branta delen av Björnberget som ingår i reservatet, där höjdskillnaden från foten till toppen är cirka 200 meter. Skogen är en gammal barrskog som har fått utvecklas naturligt. Här växer både tall, gran och en hel del olika lövträd som till exempel björk och asp. De äldsta tallarna är så mycket som 400-500 år gamla. Många av träden bär spår efter den senaste branden som drog fram och märkte trädstammarna. En sådan skada är daterad till ungefär år 1870.  

Björnberget sticker upp över Högsta kustlinjen och sluttningarna är påverkade av svallning från havets vågor. Berget ligger dock långt in i landet och svallningen är svagare än på många andra ställen. Eftersom översta jordskiktet blivit bortförd av vattnet syns många stenblock på marken. Ovanför det som var kustlinjen är marken plan och endast enstaka block sticker upp.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• vandra
• tälta
• göra upp en mindre eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2011

Storlek: 1,9 kvadratkilometer

Skyddsform: Naturreservat