Åssjeape

Gammal, spiralvriden, murken, moss- och lavbeväxt tallstam som fallit till marken. Tallstammen omges av gammal barrskog i flack terräng.

Åssjeape. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Åssjeapes natur är en mosaik av gamla barrskogar, små tjärnar och våtmarker. I hela reservatet kan du se spår efter flera skogsbränder. Kanske får du uppleva dofttickans förföriska doft under ditt besök?

Natur av nationalparksklass

Naturen i Åssjeape påminner mycket om den i nationalparken Muddus, som reservatet gränsar till i väster. I skogen vid gränsen växer tallar som är närmare 300 år gamla. Här finns gott om döda torrtallar och fallna trädjättar. I söder och sydost är blänkande skogstjärnar en vanlig syn. De små vattensamlingarna omges av våtmarker och granskogar.

Spår efter brand

Det har brunnit många gånger i naturreservatets skogar. Många tallar har ärr på stammen, så kallade brandljud. De börjar som ett barklöst parti vid stambasen som smalnar av uppåt. Det finns också många brända stubbar med kolrester. Efter varje brand har lövträd spirat, då tillräckligt med ljus nått ner till marken. Därför är barrskogarna rika på björk, asp och sälg.

Sällsynta svampar

I tallskogens lavmatta växer sällsyntheter som tajgataggsvamp och motaggsvamp. På torrfuror och liggande tallstammar kan man hitta fler ovanliga svampar, som till exempel fläckporing och gräddporing. Gammelgransskål – en liten svamp som växer på gamla granars skrovliga bark – går också att finna med tålamod och lite tur.

Dofttickans skog

Över hygget skidade jag den första vintern och in i granskogen. Då kände jag en doft som hörde sommaren till. Det var en ljuvhet, annat kan inte sägas. Mandel. Liljeblom. En sorts kryddighet också. Den liknar kanske vagt andra dofter som bittermandel eller anis men var ändå sig själv. Distinkt och påtaglig gjorde den sig ett eget rum i minnet.

Så skriver författaren Kerstin Ekman om sitt första möte med dofttickan, en vedsvamp som helst växer på gammal sälg. Dofttickan har hittats i reservatets södra del. När det är fuktigt i luften har du som störst chans att känna doften av den sällsynta svampen.

Vägar och stigar

Längs naturreservatets östra gräns går en bilväg. Från den går en anslutningsstig in till Nammavárrestugan på Muddusleden i den angränsande nationalparken. Vintertid används stigen som skoterled.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2024

Storlek: ca 1,26 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 30 km nordost om Jokkmokk och ca 6 km V Urtimjaur. Reservatet nås söderifrån via en skogsväg från Urtimjaur. Från Urtimjaur, sväng norrut från väg 820. Efter ca 4 km, sväng söderut/vänster strax innan Muddusledens start vid Lijnávárre. Naturreservatet ligger väster om vägen efter cirka 10 km.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss