Assjatj

Skogbeklätt berg sett uppifrån luften

Berget Assjatj. Foto: Frédéric Forsmark, Länsstyrelsen Norrbotten

Strax sydost om Laisvall samhälle ligger Assjatj naturreservat. Reservatet innefattar berget Assjatj och östra delen av berget Såvvovarre i norr. Här finns vild och vacker natur, ett urskogslandskap där naturen till största del själv fått styra sin utveckling. Området är lätt att nå via allmän väg och väl värt ett besök.

Hemvist för sällsynta arter

Den urskogsartade skogen är naturligt uppvuxen efter brand och här finns träd i alla åldrar, från små plantor till flerhundraåriga granar. Det finns också en hel del död ved, både stående, grånade träd och liggande stammar. Det gör att många sällsynta arter av vedsvampar som lever på död ved trivs i Assjatj.

Rosenticka, tajgaskinn och harticka är exempel på känsliga och krävande vedsvampar som påträffats i området. Även ovanliga lavar trivs i naturskogens stabila och opåverkade miljöer. Liten sotlav, en art som föredrar hög och jämn luftfuktighet, lever på gamla granar i Assjatj gammelskogar.

Stort skogsområde sett uppifrån luften

Urskogsartad skog i Assjatj naturreservat. Foto: Frédéric Forsmark, Länsstyrelsen Norrbotten

Variation – mångfaldens nyckel

Skogarna i Assjatj varierar från rena granskogar till barrbestånd med gran och tall och på många håll finns också lövträd, främst glasbjörk och sälg. Spritt över de i huvudsak skogklädda bergen finns också öppna myrar och längs Såvvovarres östsluttning rinner små vattendrag som så småningom mynnar i den stora sjön Ajsjavrre i öst.

I fuktiga stråk i anslutning till bäckarna är skogen mera frodig med en örtrik markflora.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2024

Storlek: 7,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger drygt 2 km sydost från Laisvall och kan nås via väg 628.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss