Västra Gangsjajaure

Naturreservatet Västra Gangsjajaure är ett flackt myr- och skogsområde på en stor udde mellan tre sjöar, Västra Gangsjajaure, Dippajaure och Välbma.

Myrmark i dimma

Västra Gangsjajaure. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I södra delen av reservatet består fastmarksdelarna av blockrik mark. Skogen i området är tallnaturskog som har en ålder på 150-200 år men det finns tallar som har en ålder på uppemot 400 år! Myrarna ut mot Gangsjajaure är täckta av myrtallskog med stora mängder torrträd vilka ger myrarna en gråaktig ton. I träden finns en hel del hänglav och vissa träd är svarta i kronan av talltagel- och manlav.  

I sjön Välbma ligger två större öar beklädda med tallskog. På den norra ön, som består av torvrik mark med kråkbär och dvärgbjörk, växer tät tallskog. Många tallar är över 200 år och det finns flera som är ännu äldre. Den döda veden består av enstaka lågor och torrträd. Den södra ön har sandig mark och här växer högvuxen, gles tallskog.

I augusti 2012 genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i delar av naturreservatet. Läs mer via länken till höger på sidan under "mer om reservatet".

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld - ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2010

Storlek: 3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat