Tjapsåive

Tjapsåive är ett nästintill orört skogsområde med flera olika typer av urskog. Här finns både tallskog, granurskog och barrblandskog med höga naturvärden och många ovanliga arter.

Gammelskog

Tjapsåive. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

 

Området är långsmalt och ligger på en höjdrygg på berget med samma namn. De övre sluttningarna är blockrika med hällar och branta stup. Den största delen av området består av en tallskog som bär tydliga spår efter skogsbrand. Träden är klenvuxna och står tätt tillsammans så att de bildar en så kallad stavaskog.  

I nordväst har skogen karaktär av urskogsartad barrblandskog och i norr av granurskog. De här delarna har inte berörts av brand i lika hög grad och är i genomsnitt äldre än tallskogen. I skogarna finns många hotade arter av exempelvis vedsvampar, som är beroende av gamla, grova träd och en stabil, oföränderlig miljö. Några exempel är rynkskinn, den vackra rosentickan och osttickan med sin speciella lukt.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 1,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat