Spjutberget-Rymmarberget

Det är en riktig gammelskog som breder ut sig mellan de två branta bergen Rymmarberget och Spjutberget. Marken är småkuperad och blockig och en bäckdal korsar området. Här finns också några småtjärnar.

Utsikt över sjöar och skog

Spjutberget-Rymmarberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen består mest av grov tallskog med träd som är cirka 250 år och äldre. Det finns gott om torrträd och liggande döda träd, så kallade lågor, som är viktiga för många arters överlevnad. På en del träd kan man se spår efter bränder.

De många olika naturtyperna i reservatet gör det värdefullt för en mängd arter som är knutna till olika typer av opåverkade livsmiljöer. Den urskogsartade skogen i reservatet är omgiven av ett hårt brukat skogslandskap.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1998

Storlek: 2,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat