Ruttjebäcken

Ruttjebäcken är ett småkuperat, mycket naturskönt område med lättvandrad tallskog. I naturreservatet finns det exceptionellt mycket döda träd något som gynnar den biologiska mångfalden.

Stenigt vattendrag med skog runt om

Ruttjebäcken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ruttjebäcken är ett mindre skogsområde som genomkorsas av bäcken med samma namn. Reservatet ligger nära vägen och är lättvandrat och är därför ett lämpligt utflyktsmål. Något som utmärker området, förutom den höga åldern på skogen, är att det finns väldigt mycket död ved, det vill säga stående och liggande döda träd. I vissa delar ligger stammarna nästan som plockepinn.

Att det finns gott om död ved är något som många insekter och vedsvampar gillar. En av arterna som du kan se är gräddporing, en gräddvit svamp som växer på gamla, murkna tallågor. En annan är stubbfuktbagge, en sällsynt liten insekt som håller till bland annat i grova stubbar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2010

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat