Rättselberget

I det här naturreservatet hittar du väldigt gammal tallurskog som växer på toppen av Rättselberget. Några av tallarna har stått här sedan 1400-talet! 

Barrskog med döda träd och stenig mark

Rättselberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På bergets sluttningar övergår tallskogen till att bli mer av en barrblandskog. Det finns mycket död ved i området med allt från stående döda träd, torrrakor, till murkna liggande träd, så kallade lågor. Den stora mängden död ved och gamla grova träd i området gör att många sällsynta arter har hittats här. En av arterna som du kan se är gräddporing, en gräddvit svamp som växer på gamla, murkna tallågor. En annan är liten aspgelélav, en skyddsvärd art eftersom den i stort sett bara finns i Sverige. Hittas laven visar den att skogen har mycket höga naturvärden.

I närheten finns också reservaten Björkselberget och Spjutberget-Rymmarberget om du vill passa på att besöka flera reservat.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2010

Storlek: 2,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat