Paulajåkkå

Paulajåkkå är ett stort område med torra tallskogsmiljöer och många små tjärnar runt bäcken med samma namn som reservatet. Den urskogsartade tallskogen växer på mager mark och har rikligt med död ved i alla former.

Bäck omgiven av skog

Paulajåkkå. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Paulajåkkå är ett långsmalt tallskogsområde i nordvästra delen av Arvidsjaurs kommun. Reservatet är rikt på små tjärnar, utspridda runt omkring bäcken Paulajåkkå.  

Tallskogen har mycket höga naturvärden. Skogen är till stora delar orörd med rikligt med död ved och gamla, långsamt växande träd. Vissa av tallarna är hela 500 år gamla. Marken är bitvis blockrik med inslag av klapperstensfält och hällar. Skogen har brunnit men det var längesen, i början av 1700-talet. Många av träden bär emellertid fortfarande på brandspår i olika former.  

I reservatet finns många ovanliga arter som lever i gammal tallskog, som till exempel vedtickorna gräddporing och fläckporing. Dvärgbägarlaven växer också i anmärkningsvärt riklig mängd.

Det finns flera gamla boställen av samiskt ursprung i området.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2010

Storlek: 10,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat