Myrberget

Myrberget är ett cirka 500 meter över havet högt skogsberg som ligger cirka 8 kilometer öster om byn Auktsjaur. Skogen på hela berget är närmare 200 år gammal och varierar mellan stamtät tallskog, frodigare granskog och barrblandskog.

Blockig brant med barrträd

Myrberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Bergets södra sluttning är brant och mycket blockrik. Det är här som den stamtäta tallskogen står. Skogen är en så kallad stavatallskog, vilket betyder att den är naturligt föryngrad efter skogsbrand. På gamla träd som överlevt branden kan du hitta spår efter branden då de ofta bär brandskador på stammarna. Dessutom finns det en hel del kolad ved på högstubbar, torrfuror och liggande döda träd. Vissa av de äldsta träden är av imponerade storlek med diametrar på 80-90 centimeter och uppskattas vara mellan 500-600 år gamla.  

I öster finns ett mindre parti som inte har brunnit och utgör en så kallad brandrefug. Här växer en gammal granskog med mycket död ved av gran och många senvuxna granar som är rikligt draperade av hänglavar. Den norra sidan av berget täcks av barrblandskog med en del gamla björkar. I denna del av reservatet finns det uppemot 300 år gamla björkar som ärrats efter skogsbrand, vilket är ovanligt i dessa trakter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2010

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat