Lomträskvattnet

Naturreservatet Lomträskvattnet är ett litet urskogsreservat alldeles vid vägen. I området finns många spår efter skogsbränder.

Vy upp mot solbelyst tallkrona

Lomträskvattnet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det här långsträckta reservatet ligger i en sydsluttning och består framför allt av gammal tallskog. De äldsta tallarna är omkring 300-400 år gamla. Många av de granar som växer i området har hunnit bli mycket resliga, ett tecken på att det var länge sedan någon kraftig brand härjade i området. Reservatet omges i söder av myr och i norr finns ett bäckdråg omgiven av frodig naturskog av gran.

Här finns gott om torrakor vilket är gynnsamt för hålbyggande fåglar och exempelvis tretåig hackspett trivs att bosätta sig i Lomträskvattnet . I reservatet kan man hitta växter som skogsnäva, stenbär och ekbräken.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000