Krutbergen

Naturreservatet Krutbergen är ett stort, sammanhängande och urskogsartat granskogsområde.

Två vandrare i gammelskog

Vandring i Krutbergens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Området omfattas av de tre skogsbergen Mausberget, Alderliden och Krutbergen som reser sig ur landskapet, omgivna av en mosaik av mindre toppar, myrmarker och flackare skogsmark.  

Den helt dominerande skogstypen är urskogsartad granskog. Den växer på frodig mark med mycket blåbärsris. Många av träden är rikligt beklädda med hänglavar och det finns gott om gamla sälgar och björkar mellan granarna. På de värdefulla gamla lövträden växer det olika sällsynta lavar knutna till gammal skog, till exempel den intensivt gröna lunglaven och knottrig blåslav.  

Skogen i reservatet är till stora delar formad av skogsbränder, där den senaste ägde rum för minst 150 år sedan. Spår efter skogsbrand hittas i olika former i hela naturreservatet, bland annat som brandskador på gamla granar och kolad ved på liggande och stående döda träd.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2010, utökat 2017

Storlek: 22,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat