Kniptjärnsliden

Naturreservatet Kniptjärnsliden består av ett berg, Lövberget, och en mindre höjd, Kniptjärnsliden, med ett myrstråk emellan.

Barrskogsklätt berg med myrmark i förgrunden

Kniptjärnsliden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Lövberget når drygt 500 meter över havet och skogen på toppen av berget är mycket karg och gles. Nästan all skog i området har vuxit upp efter en skogsbrand för cirka 150-180 år sedan och den är i stort sett opåverkad av skogsbruk. Granen dominerar men här och var finns inslag av tall och lövträd. På Kniptjärnsliden är granskogen bördig och lövrik.

Längre ner i sluttningens södra och östra del domineras skogen med tallar av imponerande höjd. I reservatets södra del finns ett fuktstråk med högvuxen granskog.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 1,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat