Kimkatjåkkå

Kimkatjåkkå är en liten urskogsrest omgiven av vidsträckta hyggen. I reservatet finns gott om torrträd och lågor i olika nedbrytningsstadier och även många granar med toppbrott.

Vy över litet skogsområde

Kimkatjåkkå. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet ligger på sydsluttningen av berget Giekatjåkkå. Skogen i området domineras av gammal tallskog med varierande inslag av gran, asp och björk.

Tallarna i området är högvuxna och grova, de äldsta träden är ungefär 300 år gamla. I fuktigare delar av området växer granskog. Här finns gott om döda liggande torrträd, så kallade lågor. På granlågor har man hittat de värdefulla vedlevande svamparna rosenticka, rynkskinn, och taigaskinn. Dessa fynd visar att skogen är gammal och har varit orörd under lång tid.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande kvistar och grenar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997, reviderades 2014

Storlek: 0,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000