Hedvallen

Hedvallen är sommarviste och kalvmärkningsplats för Östra Kikkejaurs sameby och ligger mitt i en ståtlig gammelskog. Bredvid de två rengärdena finns fyra timmerkåtor och två timrade förrådsbodar. En vacker miljö med torrbackar, små tjärnar och myrmarker.

Renar i barrskog

Hedvallen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Platsen ligger lämpligt mitt emellan renkalvningsland och renarnas sommarbeten. Under några ljusa nätter efter midsommar sker märkningen av årets renkalvar. Då kan det samlas flera tusen renar i gärdet. 

Skogen är mäktig med grova tallar och granar, torrträd och fallna trädjättar som långsamt bryts ned. I östra delen sluttar marken ned mot Krubbjokk. Här ökar inslaget av gran, sälg och asp och många sällsynta svampar har hittats. Spillkråkan hackar bohål som sen gärna tas över av knipan eller mården. Här finns orre, tjäder, järpe och dalripa. Flockar av lavskrika drar fram genom skogen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen! Var även aktsam om de anläggningar som finns i området och visa hänsyn mot de människor som har Hedvallen som sin arbetsplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000