Gardevare

Naturreservatet Gardevare är ett avlångt naturskogsområde som sträcker sig över två toppar, Gardevare och Ruongovaratj.

Tjärn omgiven av barrskog

Gardevare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det är granskogen som dominerar i Gardevare. I höjdlägena och i nordsluttningen är skogen urskogsartad och har, förutom gran, ett stort inslag av löv. Här finns många sälgar som det växer lunglav och doftticka på. Lågor, torrträd, högstubbar och gamla träd förekommer rikligt i hela området. På granlågor växer naturskogskrävande vedsvampar som lappticka, gränsticka och rynkskinn. I området finns också många spår av tretåig hackspett som ringar träd och skalar av barken på jakt efter insekter som lever under barken.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat