Gallejaur

Gammelskogen i naturreservatet Gallejaur har gott om träd som är över 300 år gamla. Har du tur kan du få se lavskrikan kika fram bland de lavklädda granarna, eller höra den tretåiga hackspettens trumvirvlar eka bland träden. Naturreservatet ligger i anslutning till kulturreservatet Gallejaur. Från byn leder en stig in i skogen.

Gammelskog

Gammelskog i Gallejaur. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen Norrbotten

Byn Gallejaur är ett kulturreservat med välbevarade gårdsmiljöer där det känns som att tiden har stått stilla. Naturreservatet består av skogen som breder ut sig på bergssluttningen ovanför byn. Här finns storvuxna gammeltallar som bär spår av äldre tiders skogsbränder i form av skador i barken. Det finns också gott om gamla, lavbehängda granar och omkullfallna träd som fått ligga kvar och bli hem åt svampar, lavar och kryp som är beroende av död ved.

Närmast byn har människorna huggit en del skog, så för att få uppleva den riktiga urskogskänslan bör du vandra en bit upp i skogen. En gammal traktorväg leder från byns norra kant snett uppför sluttningen. Här kan din promenad börja. Vik sedan gärna av och vandra österut uppför berget. I början av byn Gallejaur finns en informationsbyggnad med cafe som drivs av Gallejaur-Järvlia hembygdsförening.

Skogen här är ovanligt högvuxen för att vara i Norrbottens inland. Det beror på att det finns näringsrik grönsten i berggrunden. Utsikten från toppen är begränsad. Istället ger vandringen uppför berget både motion och en härlig skogsupplevelse. Ser du långa rader av hål i något dött träd så är det spåren efter tretåig hackspett. Den letar gärna larver under trädets bark och lämnar långa slingor av hål efter sig.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter, göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Servering Servering
  • Stig Stig
  • Toalett Toalett

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2008

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000.

Övrigt: Gallijar-Järvlia kulturbygdsförening driver en informationsbyggnad med servering och toalett som är öppen delar av året. De hyr också ut ett hus för övernattning i det intilliggande kulturreservatet.