Gaddaberget

Gaddaberget med sina höjder och dalar har varierande naturtyper och erbjuder livsutrymme för många olika arter. Reservatets största sjö heter Bergträsket och är ett fint ställe att pröva fiskelyckan på.

Blockig skogsmark

Gaddaberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gaddabergets sydsluttning är brant och skogen där bär spår efter minst två bränder. Uppe på berget  växer tallskog som i nordsluttningen övergår i granskog. I norr planar sluttningen ut mot tre sjöar. Där ligger Bergträsket, som har ett fint fiskevatten med parkeringsmöjligheter. I närheten av de två mindre sjöarna står grova och högresta granar draperade med hänglavar. Här kan man också känna den sällsamma parfymen av vedsvampen doftticka, som växer på äldre sälgar.  

Hänglavsprydda granar finns också i den östligaste delen av reservatet, där marken blir blötare och där det rinner en bäck omgiven av urskogsartad granskog. Vissa partier är frodiga med arter som skogsnäva, ögonpyrola och ekbräken. Längst i söder finns en utlöpare av berget. Här blottas berggrunden och marken är stenig med stora block. På de brantaste ställena finns urskogsartad tallskog med riktigt gamla tallar som är korta och krokiga med platta kronor.
 

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997 utvidgades 2009

Storlek: 4,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat