Fettjärn

Fettjärn är ett litet backigt naturskogsområde med gammal tall. Området ligger nära väg och är lättillgängligt.

Vattendrag omgiven av skog

Fettjärn. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Trots sin ringa storlek rymmer naturreservatet Fettjärn en varierande natur med tallskog, barrblandskog, blockfält, bäckar och myrmark. I den glesa tallskogen som täcker större delen av åslandskapet finns det gott om grova gamla tallar och kvarstående torrakor.

Spår efter småskaligt skogsbruk syns i form av yxhuggna och sågade stubbar. I barrblandskogen finns många grova granar. Det finns inga färska brandspår, vilket tyder på att det var länge sedan området brann. Ett par bäckar rinner genom området och närmast sjön Fettjärn finns det myrmark.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000