Eliasro

Eliasro är en oas av gammelskog i ett landskap som har blivit hårt påverkat av skogsbruk. Reservatet är lättillgängligt och lättvandrat med ljusa gammelskogar och små tjärnar.

Liggande knotig gren med sjö i bakgrunden

Eliasro. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Området ligger i ett moränbacklandskap med många tjärnar och små myrar som bildades när inlandsisen smälte bort för cirka 10 000 år sedan. Eliasros två största tjärnar heter Eliasrotjärnen och Hundtjärnen. Ungefär mitt i reservatet finns ett litet myrområde där man ibland kan höra tranorna ropa över tuvullen. På sommaren finns det murklor på marken och om hösten kan man hitta hjortron.  

Mellan tjärnarnas mörka vatten står en gammal och gles naturskog av tall. Marken är relativt flack och på sina ställen står de gamla tallarna utspridda och ståtliga som pelare i en pelarsal. De har en ålder på mellan 200 och ända upp till 400 år. Spår i de allra äldsta träden visar att skogen brann för åtminstone 250-280 år sedan.

Området har arter som visar på höga naturvärden, exempelvis svampar som fläckporing och tallticka. I vissa gamla tallar kan man hitta gnagspår efter den sällsynta skalbaggen reliktbock.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat