Dubblabergen

Dubblabergen består av en stor, sammanhängande naturskog med några vackra, sluttande myrar och flera små tjärnar.

Myrmark och skog

 På 1830-talet drog en stor skogsbrand fram i trakten. Vid den intensiva branden dog det mesta av den gamla granurskog som då täckte Dubblabergen. De träd som överlevde fick ofta skador, så kallade brandljud, som idag kan ses på stubbar och lågor (liggande döda träd). Större delen av den skog som i dag växer i området har växt upp efter branden.  

I den fina granskogen finns även gott om sälg, asp och björk. På sälgarna kan man hitta den väldoftande dofttickan. I mitten av reservatet finns ett område med gammelskog som undgick branden. Här är det gott om gamla, grova träd, draperade med garnlav. Arter som ostticka, rosenticka, harticka, ullticka, knottrig blåslav och gammelgranskål visar att området varit orört länge.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur/Piteå/Älvsbyn

Bildat år: 2006

Storlek: 11,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat