Björkselberget

Björkselberget är en av de finaste tallurskogarna i Norrbotten. De äldsta tallarna är upp mot 600 år gamla. Området är mycket naturskönt och lättillgängligt.

En liten sjö omgiven av gammelskog

Björkselberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det är gott om tallar som visar spår efter äldre tiders skogsbränder, bland annat genom så kallade brandljud som är sår i barken som har uppkommit av lågornas hetta. Flera tallar har hela fem brandljud vilket visar att de träden har överlevt fem skogsbränder, något som är mycket ovanligt idag. Den tidigaste branden är daterad till mitten av 1500-talet vilket innebär att trädet växte här redan då. Här finns mängder med både liggande och stående död ved och många hotade arter knutna till gammal tallved har en fristad i Björkselberget.  

Naturreservatet utgörs till sin största del av Björkselbergets norra sluttning. Sluttningen är delvis brant och här finns svackor och höjdryggar. I norra delen av området finns några små tjärnar insprängda i skogen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat