Bergmyrberget

Omgiven av ungskogar och myrmarker sträcker sig det långsmala naturreservatet Bergmyrberget som en grön remsa över toppen av berget fram till Hällmyran i norr.

Gammelskog

Bergmyrberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här finns gott om högvuxna tallar, men också gran och björk. I sydsluttningen är det delvis brant och blockigt. Här växer en urskogsartad tallskog med 200-250 år gamla tallar. I branten finns massor med liggande och stående död tallved. I reservatets nordsluttning växer det mera gran och björk och den döda veden består mest av granlågor.  

Gamla brandskador i träden visar att den senaste branden i området ägde rum långt tillbaka i tiden. Det hänger gott om garnlav i träden, vilket visar att skogen är gammal. På granlågor finns ovanliga vedsvampar som gränsticka och den vackra rosentickan.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek: 0,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000