Tjeggelvas

I Tjeggelvas naturreservat finns vida urskogar och den stora sjön Tjeggelvas. Den är klar och djup, en riktig fjällsjö med storröding, öring, sik och harr. Vi är också i björnens, lons och järvens marker.

Barrskog

Tjeggelvas. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I området finns vidsträckta urskogar av tall, men även granskog, särskilt i öster. Öster om sjön ligger ett blockigt moränlandskap med mängder av sjöar och tjärnar. Berggrunden i området är mycket varierande. Det består av magert urberg med stråk av mer basiska grönstenar, som för med sig rikare vegetation i vissa kärrmarker.  

Älvdalen med sina skogar är vild och dramatisk, men ändå ett kulturlandskap. Vid Stenudden har arkeologerna funnit stenåldersboplatser, ett fångstgropsystem med 25 fångstgropar samt härdar och kåtaplatser. Vi är i samernas land, än idag är området ett viktigt renbetesland. Under 1800-talet togs flera jordbruk upp längs älvdalen. Där levde människorna på kor, slåtter, fiske och jakt. Även dagens människor söker sig hit för fiske, jakt och naturupplevelser.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 1988

Storlek: 328 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000