Märkberget

I Märkbergets naturreservat ingår Märkberget och den vilt brusande Märkforsen i Laisälven.

Här kan du vandra längs forsen eller upp på berget, genom tallskog där fjällbjörkar lyser upp här och där. I östra delen av reservatet finns det tjärnar, rikkärr och en ravin. Varför inte göra en utflykt med vänner eller familj? Promenera den cirka 1,5 kilometer långa stigen längs forsen och ät matsäcken vid det nya vindskyddet och eldplatsen med utsikt över vattnet!

Leden vid forsen

Leden går längs Märkforsen fram till en rastplats.

Märkberget är mest känt för sin rika flora. Hela 270 olika växtarter har påträffats här. På bergets branta sydsida värmer solen ofta. Det ger ett klimat som många sydliga arter trivs i. Bland annat finns den sällsynta klippbräckan här. 

I östra delen av reservatet ligger en dramatisk ravin, Märkklyftan. Där finns det rasbranter där du kan se fjällsippa, purpurbräcka och gullbräcka. Var försiktig i ravinen och akta både dig själv och växterna!

Märkklyftan

Märkklyftan i nysnö. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Växtrikedomen i reservatet beror också på att berggrunden här består av fjällkedjans näringsrika bergarter. Märkberget består av urbergsmylonit och sparagmit. Här finns också kvartsiter, sandstenar och alunskiffer. Inlandsisar och vatten har nött ned bergskedjan och skulpterat de former vi ser idag. Forsens kanjon och Märkklyftan är utmejslade av vattenmassor vid inlandsisarnas avsmältning.

Entréområdet

Vid entrén finns en informationsskylt. En trapp leder ner till leden. På andra sidan vägen finns en liten parkeringsplats. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • plocka bär och matsvamp
 • köra snöskoter längs skoterled
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Under vintern får man göra upp eld var man vill, men på sommaren är det bara tillåtet nära vattendragen.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Skoterled Skoterled
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 1983

Storlek: 2,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000