Granberget DR

Här på nordvästsluttningen av berget Kuottavaare finns en grandominerad skog bevarad, omgiven av myrmark och hyggen.                       

Granskog mot blå himmel

Granberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På den norra sidan av vägen är marken på många håll blöt där vatten tränger upp till ytan. Skogen här är frodig och rik på nedfallna döda träd, så kallade lågor. Flera arter av vedsvampar har påträffats här, bland annat ostticka, rynkskinn och rosenticka.

På södra sidan vägen har skogen påverkats genom plockhuggning av tall. Längre upp i sluttningen, mot reservatets södra gräns, tar björkarna över och bildar en fjällbjörkliknande skog.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 1997

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000