Fräkentjärnarna

Fräkentjärnarna är en omväxlande skogs- och myrmosaik där våtmarker är insprängda bland skogsklädda åsar. Urskogslika barrskogar, som bär spår efter skogsbränder från äldre tider, ger området en säregen karaktär.

Skog och vatten

Fräkentjärnarna. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

 

Mellan slingrande åsar med småkuperad skogsmark ligger större och mindre våtmarker, sjöar och flera små bäckar. Mitt i reservatet ligger Fräkentjärnarna som gett området sitt namn, med sjön Åssjejaureh som befinner sig 465 meter över havet. Väster om Fräkentjärnarna finns öppna blockfält där den urskogslika tallskogen växer glest. Öster om tjärnarna dominerar gransumpskog med våtmarker och sänkor. Här ligger en annan större tjärn som heter Hundtjärn.

Många ovanliga arter av svampar och lavar trivs i reservatet, som exempelvis osttickan med sin speciella lukt och den vackra rosentickan som växer på liggande död granved. Har man tur så kan man också få se tjäder, lavskrika eller kanske en tretåig hackspett mellan träden. 

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2009

Storlek: 4,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat