Amasvaara

Bilden
visar utsikten från en av bergstopparna i reservatet. Utsikten täcks mestadels
av granskog men långt bort syns fler toppar. I förgrunden ligger död ved på en
öppen blockrik yta. 

Utsikt från en av bergstopparna. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Amasvaara åldras de gamla urskogarna i lugn och ro. Här kan naturens element skapa oreda och störa friden med stormar och bränder, men skogen får sköta sig själv vilket idag är sällsynt. Att vandra uppför bergstopparna ger besökaren ett motionspass, och då det varken finns vägar, stigar eller andra anläggningar i reservatet gäller det att själv kunna orientera sig. Amasvaara är väl värt ett besök för den som lockas av lugnet, ensamheten och tystnaden.

Väglöst och bergrikt

Amasvaara ligger i väglöst land och man får vandra en bit innan man når reservatsgränsen. Väl framme kan man välja att vandra uppför någon av de fyra bergstoppar som ligger i reservatet, varav den ena även gett reservatet dess namn.

Topparna kanske inte bjuder på de mest spektakulära utsikterna men du får vandra i riktigt gammal och delvis helt opåverkad urskog. I delar av skogen har naturliga bränder dragit fram och syns i form av brända rotvältor och märken på gamla träd som överlevt bränderna, så kallade brandljud.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2024

Storlek: 9,49 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 40 km NO om Gällivare centralort. En lämplig väg till reservatet från allmän väg är från öster (väg 865). Mellan Vettasjärvi och Nilivaara finns det en avfart in på en enskild väg som ägs av Sveaskog. Den vägen sträcker sig norr om reservatet. Det finns fler vägar att välja men ingen går hela vägen fram till reservatsgränsen. Vägarnas skick är okänt.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss