Rävabacken

Reservatet är ett naturskönt område som med sina gamla skogar, ovanliga arter och formationer är väl värt ett besök.

Skog

Rävabacken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Rävabacken är ett näst intill helt orört skogsområde med inslag av mindre våtmarker och hällmarker. Skogen består i huvudsak av gammal tallskog som vuxit upp efter skogsbrand. Brandspår i form av så kallade brandljud i gamla träd och stubbar avslöjar att skogen har brunnit flera gånger under tidens lopp. Rävabacken är med sin gamla och opåverkade tallskog numera en mycket ovanlig naturtyp i dessa delar av Norrbotten. Det är mycket anmärkningsvärt att ett så opåverkat område finns kvar nära en riksväg.  

Variationen av skogsland och myrmark kombinerat med den gamla, orörda skogen gör att här finns livsrum för många hotade växter och djur. Bland annat växer den sällsynta smalfotade taggsvampen här och på flera ställen syns tydliga spår i träden efter den tretåiga hackspettens sökande efter mat.

Utöver de skogliga naturvärdena har Rävabacken även geologiska värden. Här finns isälvsavlagringar, isgropar och sandurfält efter inlandsisen framfart. Dessutom ligger området i en gammal fåra till Piteälven, vilken i dagsläget rinner cirka 35 kilometer öster om reservatet.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2009

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat