Långträskberget

Långträskbergets skogar har grova träd som är draperade av hänglav. Det finns gott om död ved, något som många skogsarter är beroende av.

Grön lunglav på träd

Lunglav. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I den mäktiga skogen på nedre delen av Långträskbergets sydsida finns mycket grova tallar och granar. Här finns gott om liggande och stående döda träd, mest gran, men även tall och olika lövträd. På den döda veden har man hittat flera arter vedsvampar som bara trivs i gammelskogar, bland annat lappticka, rosenticka, gränsticka och ullticka. Att skogen är gammal syns även på att träden är överhängda med garnlav.

I östra delen finns en myrmark. Närmast myren och nordväst om den finns det gott om gamla sälgar och på dem har man hittat lunglav, olika njurlavar och doftticka.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld. Vid eldning använd endast löst liggande kvistar och grenar.
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 1997, reviderades 2013

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000