Enstakaberget

Naturreservatet ligger cirka 2,5 kilometer söder om det välbesökta reservatet Storforsen i Piteälven. På den nordvästra sluttningen av berget hittas anmärkningsvärda arter som den intensivt gröna lunglaven eller den rosafärgade rosentickan.

Gammelskog

Enstakaberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Området utgörs av Enstakabergets branta nordvästsluttning som sträcker sig ned från sjön Västertjärnen mellan de två mindre höjderna Västra- och Östra Tallberget.

Skogen i reservatet är en sammansättning av olika skogstyper. Här växer både lövrik blandskog med mycket asp och sälg, mer grandominerade delar med mycket död ved samt ren tallskog som vuxit upp naturligt efter skogsbrand. Flera skogsbränder har satt sin prägel i området under tidens lopp, vilket bland annat avslöjas i brandskador, så kallade brandljud, på gamla tallar. I en flera hundra år gammal tall finns exempelvis hela fyra brandljud.

De olika orörda skogstyperna inom reservatet utgör livsmiljöer för flera anmärkningsvärda arter som är knutna till naturskogar. Bland annat växer den vackra och grönskimrande lunglaven på gamla sälgar, den rosaaktiga rosentickan på rötade döda träd och om man tittar närmare på gamla granar kan man hitta de små fruktkropparna av gammelgransskål.

Rosenticka på trädlåga

Rosentickan finns i Enstakabergets skogar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2010, utökning 2017

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat