Luobbalheden

Luobbalheden är en sandig hedmark där det växer en fin tallskog. Naturreservatet har även en rik flora av lavar.

Dvärgbägarlav

Dvärgbägarlav. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det är ett lättillgängligt litet urskogsreservat med en bilväg som går rakt igenom området. Tallskogen är relativt gles med spridda lågor, torrakor och hålträd. Skogen har en ålder på cirka 240 år men trots den höga åldern är det endast ett fåtal tallar som har riktigt grova dimensioner, detta beror på att träden växer på mager mark. Trädgrenarna draperas av tagellavar.  

I reservatet rinner det en bäck och den är omgiven av en del äldre granar. Granarna har en rik flora av knappnålslavar och några av dem hyser knottrig blåslav, en art som man oftast finner i skogar med lång trädkontinuitet. Mindre grandungar förekommer även i anslutning till myrmarkerna i östra respektive västra delen av området.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • elda, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997, reviderades 2009

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000