Naturreservat

I Norrbottens län finns 396 naturreservat med värdefull och fantastisk natur. Besök dem gärna! Många områden har Länsstyrelsen gjort extra tillgängliga för friluftsliv, med vindskydd, leder och rastplatser. I andra naturreservat kan du vandra fritt i skog och mark utan några anläggningar. Överallt finns mycket att upptäcka och njuta av. Välkommen ut i det gröna!