Naturreservat

I Norrbottens län finns 398 naturreservat med värdefull natur. Besök dem gärna! Många områden har Länsstyrelsen gjort extra tillgängliga för friluftsliv, med vindskydd, leder och rastplatser. I andra områden kan du vandra fritt i skog och mark utan några anläggningar. Överallt finns mycket att upptäcka och njuta av. Från startsidan under Besök och upptäck kan du söka efter naturreservat och läsa mer om dem. Välkommen ut i naturen!