Lönegaranti

Lönegaranti är ett skydd för dig när din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion och du inte får ut din lön.

Lönegarantin innebär att du kan få ersättning för den lön eller liknande som din arbetsgivare är skyldig dig. Lönegarantin gäller när arbetsgivaren gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion. Det är konkursförvaltaren eller rekonstruktören som bestämmer om du har rätt till lönegaranti och hur mycket pengar du ska få. Konkursförvaltare och rekonstruktör utses av tingsrätten.

Lönegarantin innebär också att du kan få ut din uppsägningslön under din uppsägningstid.

Om du har rätt till lönegaranti är det Länsstyrelsen som betalar ut din lön.

Skicka försäkran och intyg

För att få uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden måste du skicka in en blankett till oss. Du ska också skicka med ett intyg om att du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Blanketten heter ”Försäkran enligt lönegarantilagen”. Du kan skicka in blanketten och intyget från Arbetsförmedlingen digitalt i vår e-tjänst. Blanketten skickas även hem till dig i pappersform med posten. Vill du inte använda e-tjänsten kan du välja att fylla i och skicka tillbaka den till Länsstyrelsen med post.

Du fyller i blanketten och skickar in den till Länsstyrelsen (via e-tjänst eller post) den 20:e varje månad, så länge lönegarantiperioden varar.

Skicka in försäkran enligt lönegarantilagen

Du som har rätt till uppsägningslön kan använda vår e-tjänst för att

  • fylla i och skicka in blanketten "Försäkran enligt lönegarantilagen"
  • ändra felaktiga personuppgifter
  • anmäla eventuell annan ersättning
  • bifoga andra dokument.

Du behöver inte skicka in någon blankett för att få utbetalning av lön eller semesterersättning som du har tjänat in innan beslutet om konkurs eller rekonstruktion. Den lön du tjänat in kan du få utbetald till och med en månad efter beslutet om rekonstruktion eller konkurs. Därefter får du eventuell uppsägningslön.

Vilka lönekostnader kan du få ersättning för?

  • ​Lön som du tjänat in tre månader innan företaget lämnade in sin ansökan om konkurs eller rekonstruktion till tingsrätten.
  • Lön för tiden mellan din ansökan och tingsrättens beslut om konkurs eller rekonstruktion.
  • Lön för den första månaden efter beslutet om konkurs eller rekonstruktion.
  • Semesterlön för detta och förra semesteråret. Du kan högst få lönegaranti för fem sparade semesterdagar från förra semesteråret. Ett semesterår är vanligen mellan den 1 april och den 31 mars.
  • Uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) om du blir uppsagd under konkursen eller rekonstruktionen. Om du blivit uppsagd måste du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Hur mycket pengar kan du få?

Maxbeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp. Under 2024 motsvarar det 229 200 kronor. Prisbasbeloppet ändras varje år. Du kan bara få pengar under högst åtta månader. Hur länge du får lönegaranti beror därför på hur mycket du tjänar.

När betalas pengarna ut?

Vi betalar ut din lönegaranti när konkursförvaltaren eller rekonstruktören fattat beslut om hur mycket pengar du ska få. Vårt mål är att lönegarantin ska betalas ut inom tio arbetsdagar från den dag vi får in det kompletta beslutet. Vid stort ökat antal konkurser finns det risk för längre handläggningstider än normalt.

Uppsägningslön och semesterersättning betalas ofta ut under flera månader.

För dig som är konkursförvaltare

Konkursförvaltare och rekonstruktören ger information rörande lönegaranti i konkurs eller företagsrekonstruktion till Länsstyrelsen.

Lämna uppgifter om lönegaranti

Du som är konkursförvaltare eller rekonstruktör kan använda e-tjänsten för att lämna information rörande lönegaranti under konkurs eller företagsrekonstruktion till Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss